"TINA i MINA" - Autoprevoz, trgovina, proizvodnja i usluge
25272 Bački Monoštor, Oslobođenja 58


Vlasnik: Ivan Štrangar
Tel/Fax: 025-807-365
Mob: 063-465-393
E-mail: tinaimina@ptt.rs
Web: www.tinaimina.backabanat.com

Delatnost:
- Proizvodnja i prodaja gašenog kreča
- Usluge prevoza kamionima kiperima i sandučarima
- Trgovina građevinskim materijalom
- Usluge utovara-istovara viljuškarom
- Usluge rada kombinovanom mašinom (utovarivač i rovokopač) - kopanje podruma, temelja, septičkih jama...
- Usluge kombajniranja poljoprivrednih useva
- Prodaja i transport tvrdog i mekog ogrevnog drveta